Бидний улс эв саналыг нэгтгэн

Бидний улс эв саналыг нэгтгэн, Нийт нэгэн хүчнийг нийлүүлэн Нэгэн зэргээр зориглон хөдөлбөл, Үл хүрэх газаргүй бөгөөд Мэдэхгүй ба чадахгүй гэх явдал огт үгүй болж, цэнгэлийн манлайг олж болохыг Дан ганц бидний сэтгэлийн чин зориг мэднэ.

Далай их дээдсийн гэгээн үйлс дандаа энхжиж үүрд мөнхжинө

Багш

5,000

Эрүүл мэндийн ажилтан

1,000

Батлан хамгаалах

2,000

Бусад

17,000

“Ногоон хөгжил үндэсний нэгдэл” ХК нь Монгол улсын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, нээлттэй хувьцаат компани бөгөөд нийт 15 ажилтантайгаар “Компаний тухай” хуульд заасны дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлага гэсэн ерөнхий зохион байгуулалттайгаар хувьцаа хувьцаа эзэмшигчид, хамтрагч байгууллагуудаа хүрээлэн байгаа орчиндоо ээлтэй үйл ажиллагаа явуулахад хөтөлж чиглүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх, хамтын хүчээр зорилгодоо хүрэхээр ажиллаж байна.

Хувьцаат орон сууц төсөл гэж юу вэ?

Эзэмших эрхээ өөртөө үлдээж, ашиглах захиран зарцуулах эрхээ компанид шилжүүлэн давуу эрхийн хувьцаагаар сольсны дүнд бий болсон үл хөдлөх хөрөнгөөр барьцаа болгон орон сууц,

Дэлгэрэнгүй

Өмчлөлийн газар хөтөлбөр гэж юу вэ?

Монгол улсын иргэнд газрыг нэг удаа үнэгүй өмчлүүлэх тухай хууль 2003 оны 5 сарын 1-ээс 2018 оны 5 сарын 1 хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх бөгөөд 2015 оны байдлаар 445973 иргэн газар өмчлөгчөөр бүртгүүлсэн байна.

Дэлгэрэнгүй

Бизнес оновчлол хөтөлбөр гэж юу вэ?

Компанийн давуу эрхийн болон энгийн хувьцаа эзэмшигч 12500 өрхийн 50.0 мянга гаран иргэн, компаниудын эрэлт, хэрэглээ, нийлүүлэлтийг нэг урсгал эргэлтэд оруулах замаар бизнесийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх

Дэлгэрэнгүй